Prison
Thief to Thug | Prison 10.00 4.00 EUR Buy
Thug to Gangster | Prison 10.00 4.00 EUR Buy
Gangster to Smuggler | Prison 15.00 6.00 EUR Buy
Smuggler to Hitman | Prison 30.00 12.00 EUR Buy
Hitman to DrugLord | Prison 30.00 12.00 EUR Buy
DrugLord to MobBoss | Prison 50.00 20.00 EUR Buy
MobBoss to Terrorist | Prison 100.00 40.00 EUR Buy